Poznaj płacę minimalną w 2021 roku!

Płaca minimalna jest regulowana przez prawo w celu ochrony pracowników przed potencjalnym wyzyskiem ze strony pracodawców. W 2020 roku wynosiła ona 2600 złotych brutto. Poznaj już dziś, o jaką kwotę rząd podniósł tę stawkę.

Wysokość płacy minimalnej netto i brutto

Płaca minimalna, czyli tzw. najniższa krajowa jest ogłaszana w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Najnowsze z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. ustala podwyżkę płacy minimalnej o 200 zł. Tak, więc od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna wynosi 2800 złotych brutto, czyli po opodatkowaniu.

Jest to równoznaczne z aktem, że nie można zatrudnić pracownika w pełnym wymiarze godzin (160h miesięczwypłatanie) za kwotę niższą niż 2800 zł brutto. Kwota netto wynagrodzenia będzie różna w zależności od zawartego typu umowy. W przypadku osoby zatrudnionej na umowy pracę minimalne wynagrodzenie netto to 2061 67 zł. Taką kwotę wynika z odliczeń składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zaliczki na podatek.

 

Minimalne wynagrodzenie godzinowe w 2021r.

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnych wynagrodzeniu obowiązują w Polsce minimalne stawki godzinowe przy umowach zlecenie i podczas samozatrudnienia, (czyli w przypadku gdy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą).

Minimalna stawka godzinowa to w tym przypadku, minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi Osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej powinna otrzymać minimum 18,30 brutto za godzinę pracy, dokładnie 1,30 zł więcej niż przed rokiem. Po przeliczeniu na kwotę netto otrzymujemy 13,37 zł netto, czyli potocznie mówiąc ,,na rękę”.

Wskazanie minimalnej płacy godzinowej obowiązuje w polskim prawie dopiero od 2017 roku. Co roku wzrasta wraz z podnoszeniem płacy minimalnej. W związku ze zmianami powstał również obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 3 lat. Jeśli zleceniodawca nie zastosuje się w kwestii minimalnej stawki godzinowej, do obowiązujących przepisów, to grozi mu kara od 1000 do 30000 zł.

Na co wpływa wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Co roku proponowana wysokość płacy minimalnej jest negocjowana w komisji trójstronnej składającej się z przedstawicieli rządu, pracodawców i związków pracowniczych. Ewentualny wzrost wynagrodzenia minimalnego wpływa na wzrost innych świadczeń takich jak odprawa przy zwolnieniu grupowy, dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie postojowe czy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Ma także swoje odbicie w wysokości odszkodowań wypłacanych za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu czy dyskryminacji.

Podwyżki płacy minimalnej to dobra wiadomość dla zarabiających najmniej. Jeśli chodzi o inne grupy zawodowe, której wysokość wynagrodzeń jest regulowana przez Państwo, to pracownicy tak zwanej budżetówki. Niestety urzędnicy i inni pracownicy tego sektora nie mogą spodziewać się podwyżek. Ich płace zostały zamrożone na obecnym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *