Porzucenie pracy – poznaj konsekwencje zwolnienia z dnia na dzień!

Życie potrafi przynieść wiele niespodziewanych sytuacji. Co grozi Ci za porzucenie stanowiska pracy? Warto przed podjęciem decyzji znać jej prawne konsekwencje.

Konsekwencje porzucenia pracy

Co dzieje się w sytuacji, w której pracownik w sposób nagły i przewidywalny przestaje świadczyć pracę? Porzucenie pracy bez poinformowania o tym fakcie pracodawcy może nieść za sobą poważne konsekwencje. W dużej mierze są one zależne od rodzaju umowy, która wiąże nas z firmą. W przypadku, gdy obowiązuje nas umowa o pracę, to musimy się liczyć z konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie pracy.

Natomiast, jeśli porzucamy pracę bez porozumienia z pracodawcą, to popełniamy ciężkie naruszenie obowiązków prawnopracowniczych. W takim wypadku zakończyć może się to zwolnieniem dyscyplinarnym. Taki sposób zakończenia umowy jest wpisywany do akt pracownika i pozostaje w nich już bezterminowo. Co więcej, zwolnienie dyscyplinarne jest równoznaczne z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek ten zwany potocznie kuroniówką nie przysługuje osobom, które w ciągu ostatniego pół roku doprowadziły do rozwiązania stosunku pracy z własnej winy. Natomiast, jeśli obowiązuje nas umowa zlecenie, pracodawca nie może zwolnić nas dyscyplinarnie. Niemniej jednak może obciążyć pracownika karą za niewykonanie zleceni. Zleceniodawca może również zażądać odszkodowania za straty, które  poniósł w wyniku niewywiązania zleceniobiorcy z pracy. W tym przypadku o potencjalnych karach finansowych decyduje sąd.

konsekwencje

Co mi grozi za porzucenie pracy?

Kolejną konsekwencją porzucenia pracy bez uprzedzenia pracodawcy jest utrata wynagrodzenia za dni nieobecności. Jeśli pracodawca zerwie umowę, tracisz również źródło utrzymania, jakim jest etat i wypłacana, co miesiąc pensja. Ponadto jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim akapicie, grozić mogą kary i odszkodowania, jeśli takowe zarządzi odpowiednia instytucja. Niezależnie od przyczyn takiej nagłej decyzji warto jednak porozumieć się z pracodawcą i spróbować rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

W przeciwnym razie obowiązuje nas okres wypowiedzenia. Warto również wziąć pod uwagę, że zwolnienie dyscyplinarne, które będzie widnieć w naszych dokumentach od pracodawcy,może w dużym stopniu rzutować na brak sukcesu rekrutacyjnego do nowej pracy. Potencjalny nowy pracodawca może podchodzić nieufnie do osoby, która bez usprawiedliwienia porzuca prace. Ponadto problemy z ponownym zatrudnieniem mogą wynikać z obiegu informacji między firmami. Może okazać się, że zła sława wyprzedzi pracownika i nikt nie zaoferuje zatrudnienia w obawie przed powtórzeniem się takiej sytuacji.

Co zrobi pracodawca, gdy porzucę pracę?

W przypadku porzucenia pracy pracodawca ma obowiązki podobne do tych, gdy rozwiązanie umowy wynika ze złożenia wypowiedzenia. Gdy w konsekwencji szef postanowi zwolnić Cię dyscyplinarnie, to musi dostarczyć Ci wypowiedzenie umowy. Do jego obowiązków będzie należało również wystawienie świadectwa pracy. Przepracowany czas będzie się wliczał do stażu pracy.

Ponadto zostaniesz wykreślony z ubezpieczenia społecznego. Zarówno wypowiedzenie, jak i świadectwo pracy musi mieć formę pisemną i najprawdopodobniej będzie dostarczona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na podany adres do korespondencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *