Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do CRBR to prawny obowiązek każdej polskiej organizacji pozarządowej. Nowe przepisy wywołują wiele wątpliwości pośród tego środowiska, więc w tym artykule zostały opisane najważniejsze informacje, na czym polega obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR i jakie skutki niesie za sobą niedopełnienie obowiązków.

obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR

Czym jest CRBR i kto się do niego zgłasza?

Skrót oznacza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest to publiczny, nieodpłatny i rejestr, do którego zgłaszają się wszystkie fundacje i stowarzyszenia wpisane do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie organizacje pozarządowe i społeczne noszą miano NGO. Nazwa jest skrótem z języka angielskiego non-governmental organization. Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR wszedł w życie 31 października 2021 r.

obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR- Najważniejsze informacje

Zgłoszenia dokonuje zarząd danej organizacji. Beneficjentem rzeczywistym w NGO jest osoba fizyczna, która ma odpowiednie kompetencje do podejmowania decyzji. Taka osoba powinna również posiadać powyżej 25% głosów w organie stanowiącym.  Beneficjentem rzeczywistym może być cała rada zarządu NGO. W fundacjach osoba korzystająca ze wsparcia nie jest beneficjentem rzeczywistym. Jeśli obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR nie zostanie dopełniony, jako beneficjent rzeczywisty musisz liczyć się z przewidzianą karą, która sięga nawet do 1 miliona złotych dla całej organizacji oraz do 50 tysięcy złotych dla beneficjenta rzeczywistego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.