Jak wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę?

Gdy wymarzona praca okazała się rozczarowaniem lub gdy udało się nam zdobyć lepsze warunki zatrudnienia w innej firmie, to najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze wypowiedzenie pracodawcy umowy o pracę.  Zadanie to może wiązać się z dużym stresem, dlatego warto wiedzieć jak przeprowadzić tę procedurę zgodnie z obowiązującym prawem.

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Stosowny dokument najlepiej wręczyć pracodawcy osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym. Można również wysłać wiadomość e-mail lub wiadomość SMS. Jest to istotne, ze względu na fakt, że to pracownik w razie konieczności, musi udowodnić, że pracodawca stosowne wypowiedzenie otrzymał. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. To ostatnie rozwiązanie daję największą swobodę dla obu stron w wyznaczeniu terminu, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu.

porozumienie stron

Co ważne, w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia,  nie ma potrzeby uzasadnienia takiej decyzji. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik wypowiada umowę bez wypowiedzenia, należy podać na piśmie przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy.  Zgodnie z zapisami kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę, jeśli lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie pracownika na inne stanowisko w terminie określonym w orzeczeniu lekarza.  Kolejną dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest zależna od tego, czy umowa zawarta jest na czas określony, nieokreślony czy okres próbny. Zgodnie z zapisami kodeksu pracy art.30§ 2. ,,umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem”. W przypadku umowy zawartej na czas określony oraz umowy na czas nieokreślony okres wypowiedziana jest zależna od całkowitego okresu zatrudnienia pracownika.

Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie. W przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy przysługuje wypowiedzenie jednomiesięczne. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest powyżej 3 lat, to przysługuje mu najdłuższe, trzymiesięczne wypowiedzenie.

 

Ważne informacje związane z wypowiedzeniem umowy o pracę

Przygotowując się do rozmowy z przełożonym na temat zakończenia pracy dobrze zdawać sobie sprawę z innych przywilejów, jakie zapewnia kodeks pracy. Warto wiedzieć, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale nie musi stawiać się w pracy.

Kolejna ważna informacja to przysługujące pracownikowi dni wolne na poszukiwanie pracy. Za taki urlop przysługuje wynagrodzenie. W okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenie przysługuje 2 dni takiego urlopu. Natomiast w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia pracownik może wykorzystać 3 dni takiego zwolnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *