Czym jest PIT 0 i kto na nim skorzysta?

Tak zwany zerowy pit to nowe rozwiązanie podatkowe skierowane do osób młodych. Warto przyjrzeć się wygląda mechanizm rozliczania się z fiskusem w roku 2021, ponieważ możliwość skorzystania z ulgi dla młodych zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku.

Komu przysługuje Zerowy PIT

Ulga dla młodych skierowana jest dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z umowy o pracę, a także ze spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej. Co więcej, dotyczy to również umów zleceń zawartych z firmą.

Ponadto od 2021 ustawodawca poszerzył listę źródeł dochodów kwalifikujących się do zwolnienia z podatku PIT. Od bieżącego roku mogą więc z niej skorzystać także osoby uzyskujące dochód z tytułu praktyk absolwenckich i stażów uczniowskich. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników rocznie. Dotyczy, więc sporej liczby młodych obywateli, którzy mogą realnie odczuć oszczędność.

W praktyce wygląda to tak, że osoby spełniające kryteria skorzystania z ulgi nie zapłacą podatku dochodowego PIT od uzyskanych przychodów. Jest to spora oszczędność dla młodych osób wkraczających na rynek pracy a równocześnie próbujących usamodzielnić się finansowo. Co ważne, ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

PIT 0

PIT 0 dla pracowników poniżej 26 roku życia

Ustawodawca przewidział pewne ograniczenia w możliwości skorzystania z ulgi dla młodych. Najważniejsza kwestia to ograniczenie wiekowe dla beneficjentów ulgi. Przypomnijmy, że PIT zerowy jest skierowany dla osób, które nie przekroczyły 26 roku życia. Ponadto obowiązuje limit zarobków objętych ulgą.

Roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł. Łatwo przeliczyć, że miesięczne zarobki mogą, więc kształtować się na poziomie ok. 7000 brutto. Co jest wynikiem znacznie przekraczającym średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce. Nie oznacza to, że krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami spowodują utratę możliwości skorzystania z ulgi dla młodych. Najważniejsze, aby roczne przychody nie przyskoczyły łącznie kwoty 85.528 zł. Aby skorzystać z ulgi dla młodych, pracownik nie jest zobligowany do składania oświadczenia u pracodawcy, gdyż zwolnienie podatkowe stosowane jest automatycznie.

Jeżeli jednak nie chcemy korzystać z ulgi, należy złożyć stosowną deklarację, aby pracodawca pobierał zaliczki na podatek dochodowy. W praktyce, jeśli podatnik będzie uzyskiwał przychody objęte ulgą dla młodych, to składa roczną deklarację do urzędu skarbowego, wskazując w niej łączną wartość zwolnionego z podatku dochodu. Ważne, aby skontrolować czy nie przekroczyliśmy limit przychodu wskazany przez ustawodawcę. W tym przypadku nadwyżka musi trafić do pozycji deklaracji dotyczącej kwot podlegających opodatkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *