AML dla biur rachunkowych – Jaki jest stosunek AML dla biur rachunkowych

Z dniem 30 marca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu biur rachunkowych. Dotychczas obowiązki z zakresu AML/CFT realizowały takie podmioty jak biegli rewidenci, doradcy podatkowi, organizacje oferujące swoim klientom prowadzenie księgowości. Od 31 lipca 2021 roku do grup instytucji obowiązanych dołączyły, również małe biura rachunkowe, które specjalizują się w sporządzeniu deklaracji, udzielaniu porad, prowadzeniu ksiąg podatkowych itd. Zachęcamy do dalszego czytania naszego artykułu i dowiedzenia się więcej na temat AML dla biur rachunkowych.

Jakie są środki bezpieczeństwa finansowego w biurach rachunkowych?

Środki bezpieczeństwa finansowego w biurach rachunkowych to między innymi: identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, ustalenie struktury własności i kontroli w wyjątkowych przypadkach, identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości, ocena stosunków gospodarczych klienta, monitorowanie stosunków gospodarczych klienta. Oprócz tego wyróżniamy, również archiwizację czyli obowiązek archiwizowania dokumentów AML oraz wszystkich innych informacji, które zostały uzyskane w wyniku środków bezpieczeństwa finansowego. Oprócz tego archiwizacji poddaje się, również transakcję oraz ewidencje transakcji.

aml dla biur rachunkowych

Jakie obowiązki w przypadku AML dla biur rachunkowych?

Wśród obowiązków możemy wyróżnić m. in. kontrolę działalności w obszarze AML czyli obowiązek poddania się kontroli w kwestii przestrzegania przepisów ustawy AML dla biur rachunkowych. Oprócz tego wśród obowiązków jest współpraca z GIIF(obowiązek gromadzenia i przekazywania danych na temat określonych przez ustawę AML transakcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.