Rezygnacja złożona samemu sobie, czyli jak SN kształtuje rzeczywistość korporacyjną

W jednym z moich niedawnych wpisów zająłem się kontrowersyjną (ale trafną co do samej tezy) uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016r. Sama teza nie wyjaśniała nam wszystkiego – ukazało się jednak uzasadnienie uchwały, które rzuca nowe światło na omawiane zagadnienie. Co jednak ciekawsze, uzasadnienie uchwały przynosi nam, ukradkiem, całkiem nową tezę – czy jedyny członek zarządu może w ogóle zrezygnować z pełnienia funkcji, a jeśli tak – komu ma złożyć oświadczenie?

Czytaj dalej

Rękojmia a gwarancja

Gdy coś się nam zepsuje, idziemy to zareklamować (tak mówimy na tę czynność potocznie). W sensie prawnym – idziemy skorzystać ze swoich uprawnień, które przysługują nam z tytułu… no właśnie, z jakiego tytułu? Ameryki nie odkryję – uprawnienia te mogą nam potencjalnie przysługiwać z dwóch tytułów – z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji. Czym różnią się te dwie instytucje prawne? O tym przeczytacie w dzisiejszym wpisie.

Czytaj dalej

Brak możliwości rezygnacji – kiedy nie można się rozstać z pełnioną funkcją?

W ostatnim wpisie zająłem się ważną uchwałą SN dotyczącą rezygnacji z funkcji członka zarządu. I chociaż podtrzymuję to, że ten blog nie miał nigdy na celu zajmowanie się prawem spółek, z uwagi na ważkość tematu i jego ścisły związek z wypowiadaniem umów zlecenia (o tym szerzej tu) – muszę zabrać głos kolejny raz. Chodzi o kolejną uchwałę Sądu Najwyższego (choć tym razem nie siedmiu, a jedynie trzech sędziów) z dnia 7 kwietnia 2016 r., III CZP 84/15. Uchwała dotyczy rezygnacji jedynego likwidatora w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zachęcam więc do czytania!

Czytaj dalej

Rezygnacja członka zarządu spółki – wobec kogo powinna być złożona?

Ten blog nigdy nie był blogiem poruszającym tematykę prawa spółek. Niemniej, do złożenia przez członka zarządu spółki z o.o. lub akcyjnej rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (więcej o wypowiadaniu umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług – tutaj). W tym kontekście w dniu 31 marca 2016r. Sąd Najwyższy podjął, w składzie 7 sędziów, bardzo ważną uchwałę, która wręcz wymaga zasygnalizowania. Zachęcam więc gorąco do przeczytania dzisiejszego wpisu.

Czytaj dalej

Wykonanie zastępcze uprawnia do otrzymania środków pieniężnych od dłużnika

Kanwą dzisiejszego wpisu stała się niesamowicie ważna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016r., sygn. akt III CZP 106/15. Teza przedmiotowej uchwały brzmi: „​Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 k.c.), może – na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie k.p.c. – żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności”. Myśl z pozoru oczywista – skoro jesteśmy przez sąd upoważnieni do wykonania czynności na koszt dłużnika, to możemy żądać od sądu przyznania nam sumy potrzebnej do jej wykonania. Czy rzeczywiście było to wcześniej oczywiste?

Czytaj dalej

Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – jedynie wtedy, gdy inwestor zna zakres swej odpowiedzialności

W dniu 17 lutego 2016r. zapadło bardzo ważna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 108/15) – w kontekście przesłanek odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych. W jakim zakresie inwestor musi poznać postanowienia umowy z podwykonawcą aby można było mu przypisać solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy? Czy wystarczy, że wie tylko, że taka umowa istnieje i wyraża na nią dorozumianą zgodę? Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o nowych odsetkach – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (cz.III)

Dzisiaj ostatni z planowanych wpisów dot. nowego sposobu naliczania odsetek – postaram się krótko omówić odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Regulacja tych odsetek została wyrzucona poza obręb Kodeksu cywilnego – znalazła się w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jak je obliczamy? Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o nowych odsetkach – odsetki ustawowe za opóźnienie (cz.II)

Dziś kolejna porcja wiedzy o nowej systematyce odsetek w prawie cywilnym. Jak pisałem już w poprzednim wpisie, tzw. odsetki ustawowe od dnia 1 stycznia 2016r. doznały podziału na odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe kapitałowe. W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć wam nową regulację dot. odsetek za opóźnienie.

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o nowych odsetkach – odsetki ustawowe kapitałowe (cz.I)

Dokładnie 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa nowelizująca m.in. kodeks cywilny oraz ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowela z jednej strony miała na celu dostosowanie polskiego prawa do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE, a z drugiej – podyktowana została potrzebą ujednolicenia i uproszczenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym. Czy to szczytne zamierzenie udało się naszemu ustawodawcy? Zapraszam do czytania!

Czytaj dalej